Besök upplevelse­trädgårdar på Tre Stiftelsers äldreboenden

Tre äldreboenden, tre trädgårdar och två trädgårdsmästare. Tre Stiftelser arbetar för att kunna erbjuda ett grönt liv på ålderns höst. Ta chansen att besöka några gömda oaser i staden och inspireras av det gröna.

Tider för guidning
Veckorna 22 -24
2016-05-31 – 2016-06-16

Tisdagar 17-19
Änggårdsbacken, Per Dubbsgatan 4

Onsdagar 16-18
Otium, Stenungsundsgatan 19

Torsdagar 15-17
Vegahusen, Vegagatan 55

Trädgården på ett äldreboende ska förmedla upplevelser. Den ska stimulera våra sinnen och därför vara så spännande, inspirerande och trygg som möjligt.

Spännande för att skapa en längtan att gå ut, locka till promenader som kan ge upplevelser under vägen. Genom att bygga miljöer med olika teman skapade vi möjlighet till vitt skilda upplevelser. På Änggårdsbacken skapade vi ”Mini-Bohuslän” med snäckor, stenar och lite tjärdoft och på Vegahusen var det odlingslandskapet som växte fram när vi sådde vete och havre bredvid en stengärdsgård och en släpräfsa.

Vatten är en viktig ingrediens, vattenporl lugnar när man känner oro och för ofta tankarna till någon annan plats, kanske skogen eller en fjällvandring tidigare i livet.

Inspirerande med växter i många färger och med mycket dofter. Kontraster i bladverken gör rabatterna mer innehållsrika. Frukt och bär lockar till att plockas och växter som drar till sig fjärilar och bin ger liv i trädgården.

Trygg kan trädgården bli genom att man planerar många sittplatser att vila på, och när man skapar gångar som är tydliga och leder tillbaks till utgångsläget.

Med fantasi och inlevelse går det att utveckla trädgården till olika rum för såväl sinnesro, stimulans och aktivitet.

Allteftersom tiden gått och trädgårdarna befolkats av de äldre har det dessutom kommit många bra tips och tankar från både boende och personal.

Trestiftelserlogo