Mölndals parker

Öppettider

Parkerna är alltid öppna med fri entré.

Kontakt

031-334 16 16
turism@molndal.se
www.molndal.se

 

Årligen lovordas Mölndals stad för sina innovativa blomstersmyckningar i det offentliga rummet. Sedan 2010 samarbetar stadens tekniska förvaltning med Mölndals Stadsmuseum med olika teman på blomsterplanteringarna, där temat följer den aktuella utställningen på museet. Under 2016 visade museet utställningen Gosedjur, vilket speglas i samtliga planteringar. Under året utökades även planteringarna till fler platser än tidigare.

I Mölndal arbetar man sedan många år aktivt med gröna frågor på olika nivåer och det hållbara och ekologiska medvetandet är en självklarhet i stadens skolor. Mölndal medverkade i Gothenburg Green World 2016 med evenemang, utställningar och konstverk i stadsmiljön. I och med att staden växer tog också besökaren del av arbetet med hållbar stadsutveckling och tillväxt ur ett grönt perspektiv.

fontän2

Naturkonstverk i större format, så kallad land art, skapades på fyra platser i Mölndal. Från det internationella konstnärssamfundet Arte Sella bidrog konstnärerna Stuart Frost och Roberto Conte med land art-konstverk i Stadsparken respektive Forsåkers gamla industriområde i Mölndals Kvarnby. De svenska konstnärerna Alexandra Hedberg, Maja Droetto, Karl Chilcott, Greger Ståhlgren och Hannah Streefkerk skapade sina konstverk i naturens material längs Stensjöns strandpromenad. Därutöver skapade Arte Sella-konstnärerna Will Becker och Rainer Gross land art vid Gunnebo slott.

Genom konstverken skapades ett promenadstråk från Mölndals innerstad, via det industrihistoriska Kvarnbyn, till Gunnebo slott på ca 5 km. Längs promenaden lyftes historiska platser.
Från Stadsparken kan man även promenera i motsatt riktning till Botaniska trädgården i Änggårdsbergen för att se deras Gothenburg Green World-medverkan, ca 5 km. Mölndals stadspark är navet i promenadstråket och där finns ett sommaröppet café med info point och utlåning av motionsredskap.

Kulturnatt.

Bland Mölndals återkommande evenemang fanns flertalet med grön inriktning såsom PelleKan städar stans familjefest 5 juni 2016 och Hållbarhetsveckan 18-23 april 2016. Andra evenemang fick en grön koppling, däribland Kvarnbydagen 24 april som bär temat Det gröna Kvarnbyn, med bland annat frösådd och byte av sticklingar i programmet. Året avslutades med julmarknaden RekoJul i Kvarnbyn, där utställare arbetade ekologiskt och hållbart, 26-27 november 2016.

Mölndals medverkan i Gothenburg Green World 2016 samordnades av Mölndal Turism med sponsring av de kommunala bolagen Mölndalsbostäder, Mölndala, Mölndal Energi och Mölndals Parkerings AB.