Råda säteri

Öppettider

Trädgården är öppen varje dag året runt.
För restaurangens öppettider besök  radasateri.se

Kontakt

Irmana Cukur,  Projektledare
031-724 63 14
irmana.cukur@harryda.se

harryda.se/radapark

facebook.com/radasateri

Hur ni hittar oss

Säteriallén 5
435 32 Mölnlycke

Hållplats: Råda Säteri, Råda Portar
Hitta hit med Västtrafik

Råda säteri ligger vitt och vackert i ett omväxlande och kuperat landskap vid Rådasjön i Mölnlycke. Säteriet består av en huvudbyggnad med flygelbyggnader och tillhörande ekonomibyggnader.

Råda säteri är en välbevarad och kulturhistoriskt mycket intressant miljö. Säteriet har anor från medeltiden och omnämns redan på 1300-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1772 av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska Kompaniet.

Råda säteri ingår i Rådasjöns naturreservat som förvaltas av Härryda kommun. Reservatet har höga ekologiska, kulturella och friluftsmässiga värden, något som tas hänsyn till vid skötseln. Halvön Labbera är en del av säterimiljön och är lätt att nå genom att följa en skyltad naturstig. Här kan man vandra i den fantastiska bokskogen och besöka ruinen som Martina von Schwerin lät bygga på 1800-talet för att försköna landskapet.

Klattertradfoto-Anna-Sigvardsson

Foto Anna Sigvardsson

Genom seklerna har Råda säteris ägare förändrat trädgård och odlingar efter intresse, behov och rådande tidsanda. Under senare delen av 1800-talet och några årtionden in på 1900-talet fanns stora grönsaks-, frukt- och blomsterodlingar på Råda, på friland och i flera växthus. Grönsaker och frukt såldes på torget i Göteborg och Råda hade också en egen blomsteraffär i staden. Jordbruket drevs vidare till 1975.

Växtförsäljning Råda Säteri

Foto Anna Sigvardsson

Utveckling

Trädgården på Råda säteri har flerhundraårig historia. Trädgårdens uppbyggnad och struktur tyder på att den troligen anlades vid slutet av 1600-talet och kunskaperna om den historiska trädgården ligger till grund för dagens utveckling. Målet är dock inte att åter bli ett producerande säteri av växter och grödor till försäljning, utan spridning av kunskap; både om en verksamhet i svunnen tid samt odlings- och trädgårdskunskap.

Som ett led i att utveckla säteriets park- och trädgårdspotential som turistmål och locka fler besökare till Råda säteri startades under 2012 LEADER-projektet Råda park och trädgård.
I projektet har köksträdgård och perennrabatter anlagts och ett pedagogiskt material om växter, djur och natur för skolklasser och andra besökande barn tagits fram. Eftersom det funnits gott om växthus på Råda säteri har ett nytt växthus nu återuppbyggts. Det fungerar både som kurslokal och för odling av växter till trädgården.

Terrassplantering

Foto Anna Sigvardsson

Terrassplantering

Författaren och trädgårdsinspiratören Hannu Sarenström har ritat terrassplanteringen och valt växter. Rabatterna blommar från tidig vår till sen höst; inspirationen har Hannu hämtat från Råda säteris historia och dess plats. Varje säsong har något nytt att erbjuda med olika färgkombinationer vid olika tillfällen. Den nybyggda långbänken har inspirerats av gamla fotografier som har hittats på säteriet.

Köksträdgård

Den nya köksträdgården invigdes under trädgårdsdagen 2014. Grönsaker och kryddor odlas både för att användas i matlagningen i säteriets restaurang men också för att väcka inspiration till odling i den egna trädgården. Här bedrivs även pedagogisk verksamhet. Barnen och eleverna kan gå runt och bekanta sig med de olika växterna, lära sig namn på några kryddor och grönsaker, se skillnaden på odlad och vild morot eller titta på hur bin arbetar i en bikupa med väggar av glas.

Kokstradgardkaffestugan-foto-Anna-Sigvardsson