Stadsodlingar

Det växer så det knakar i Göteborg

Visste du att det finns flera hundra stadsodlingar i Göteborg? Rörelsen växer och det är svårt att hålla koll på allt även för den mest odlingsintresserade. Gothenburg Green World hjälper dig att hitta vägen till stadens gömda ätbara oaser och urbana stadsjordbruk. I våras bjöds det in till två Stadsodlingssafaris och släpptes en interaktiv karta över Göteborgs stadsodlingar.

Grow Gothenburg

Stadsodlingsrörelsen har exploderat i Göteborg de senaste åren och staden har blivit omtalad som Sveriges bästa stad för Stadsnära odling. Men det är dock svårt att få en överblick idag över stadens alla stadsodlings-initiativ för den nyfikna medborgaren, turisten eller potentiella odlaren. Därför utvecklar vi i samarbete mellan Gothenburg Green World, The Foodprint LAB, Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad – plattformen ”Grow Gothenburg”. Som ett första steg i att synliggöra och tillgängliggöra Stadsodlingsrörelsen i Göteborg har vi tagit fram en interaktiv karta över Göteborgs stadsodlingar. På Grow Gothenburg-kartan som publiceras på hemsidan inom kort kommer du att hitta: Allt från små och stora odlarföreningar, kolonilotter, pallkragar vid bostadsgården och pedagogiska skolträdgårdar till företag som sysslar med social farming och kommersiellt stadsjordbruk i och kring Göteborg.

Titta på kartan och läs mer om de olika stadsodlingarna här

Stadsodling

Stadsodlingssafari

Under våren 2016 arrangerades två stycken Stadsodlingssafaris, lördagarna den 28 Maj samt den 11 Juni. En stadsodlingssafari är en guidad tur kring stadens urbana odlingar och stadsjordbruk, en tradition sedan 2011 i Göteborg. Man tar sig runt via cykel eller kollektivtrafik, besöker och får höra historier bakom ett antal av stadens mest spännande stadsodlingar.  Safarin kompletterar kartan genom att ge direkta inblickar på plats och handfasta tips och erfarenhet direkt från odlarna. Tillsammans med kartan bidrar satsningen till att åskådliggöra hur stadsodlingsrörelsen bidrar med sociala, ekologiska och hälsomässiga värden till samhället, sätter framtida matförsörjning på agendan och skapar nya affärsmodeller för framtidens gröna ekonomi och innovativa stadsutveckling. I mån av säsong kommer safarin även ge möjlighet att köpa stadsodlad mat.

Stadsodling

Stadsodling

Hundratals stadsodlingar

Kartläggningen har bara börjat, men redan runt 150 odlingar har identifierats, och fler och fler upptäcks varje vecka. ”Vi har nog bara skrapat på ytan. Jag tror att det finns iaf runt 200 stadsodlingar i Göteborg” säger Jonathan Naraine, projektledare för Grow Gothenburg satsningen.
Ett tusental göteborgare odlar sina egna grönsaker gemensamt i en odlarförening och över flera tusen elever odlar i en pedagogisk skolträdgård på sin skola. Runt tre tusen hushåll har sin egen kolonilott och ännu fler har tillgång till en odlingslott på stadens mark. Och sist men inte minst: Stadsodling skapar även jobb! Stadsjordbruket har skapat minst 200 nya anställningar och praktikplatser tack vare de två dussin små sociala eller kommersiella stadsjordbruk som nu finns i Göteborg. Dessa går att hitta på Grow Gothenburg kartan.

”Grow Gothenburg” satsningen sker som ett samarbete mellan Gothenburg Green World, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg 2021 och The Foodprint LAB.
The Foodprint LAB, som utvecklar kartan och safarin, är ett team av arkitekter och stadsplanerare som arbetar med deltagande designprocesser för att involvera fler medborgare i samhällsplanering och underlätta medborgarinitiativ för en grönare stad och ett mer hållbart matsystem. Efter att ha ordnat Stadsodlingssafaris i Göteborg fem år i rad och studerat kartläggningen av stadsodlingen i New York har organisationen byggt upp en bra grund till en kartläggning av stadsodlingen i Göteborg.

Stadsodling