Om Gothenburg Green World

Nordens främsta parker som inspiratörer och initiativtagare till en grönare värld

Göteborgs Lustgårdar skapade ett nytt koncept för att samla ihop fler av de initiativ och starka gröna upplevelser som staden och regionen erbjuder. Gothenburg Green World sträckte sig över hela året 2016 med hög ambitionsnivå att erbjuda inspiration till ekologisk odling och livsstil; med de främsta parkerna i Norden som initiativtagare och kreatörer.

Huvudmännen bakom satsningen var park-och naturförvaltningen Göteborgs stad, Gunnebo slott och trädgårdar, Mölndals stad, Göteborgs Botaniska trädgård i Västra Götalandsregionen, Liseberg och Göteborg & Co.

Jonsereds trädgårdar i Partille, Växtrum i Lerum, Råda säteri i Härryda kommun och Tjolöholms Slott i Kungsbacka kommun var samverkanspartners i projektet och tillsammans skapade vi Nordens främsta trädgårdsdestination.

Palmhuset, Trädgårdsföreningen

Palmhuset, Trädgårdsföreningen

Läs Gothenburg Green Worlds Hållbarhetspolicy här.

Kontakt

Cecilia Liljedahl
Projektledare Gothenburg Green World 2016, Göteborg & Co
+46 31 368 42 69, +46 705 28 95 52
cecilia.liljedahl@goteborg.com
För frågor gällande programinnehåll, kontakta gärna aktuell park, alternativt
gbggreenworld@goteborg.com