Tetsunori Kawana, japansk installations­konstnär

– Jag lyssnar alltid till jordens egna hjärtslag

I somras förvandlades Milleniumplatsen i Göteborg till ett svävande moln av bambu!

Som en central del av Gothenburg Green World 2016 gästade den japanske installationskonstnären Tetsunori Kawana staden. Han är känd för sina jättelika installationer i grön bambu som han skapat världen över.  På Milleniumplatsen utanför Stora Teatern har han att platsbyggt en unik installation. Men han har inte gjort det inte ensam. Till sin hjälp har han haft ett trettiotal volontärer och medhjälpare under juni månad.

Kawanas skapelser är ett samarbete av människa och natur när det är som bäst. Nästan som en magiker behandlar han bambun och förvandlar den till något helt annat. Han klyver den, strimlar, formar och ger den nytt liv i egensinniga tredimensionella konstruktioner, ofta så stora att man kan gå in i dem. Formerna är virvlande, forsande och leder tankarna till vind och vatten. Han vänder och vrider på sitt material och tänjer på gränserna för det möjliga. Och han gör det i samspel med sina medskapare och – inte minst – med betraktaren. På så vis blir hans verk lika mycket en process och en happening. Hans sätt att se växter med nya ögon utvidgar begreppet trädgårdskonst och ger den en nutida, spännande form.

I över trettio år har han varit verksam och han har skapat installationer över hela världen. Förutom flera städer i Japan och USA har han bland annat gästat Moskva och Melbourne, italienska Burgo och Hong Kong.

KAWANA – på operascener och olympiska spel

Kawana har varit konstnärligt verksam sedan 1982 och hans kreativitet har under åren fört honom till vitt skilda sammanhang. Hans verk kombinerar klassisk ikebana-tradition med skulptur, scenkonst och installationskonst. I Lyons operahus skapade han 1992 scenbilden till Turandot av levande material och fyra år senare även i Geneve. Till OS-avslutningen i Lillehammer flaggade han för nästkommande OS i Nagano genom ett jättelikt verk. 1996 deltog han, som en av tio i världen, i utomhusbiennalen Arte Sella i Italien. Hans verk lyfter fram den inneboende livskraften i allt levande – även betraktarens. För mer information om Kawana och hans tidigare verk; se hans egen hemsida kawanapassage.com

För Kawana är naturen ett grundläggande arbetsmaterial:
Jag lyssnar alltid till jordens egna hjärtslag och mina verk delar samma puls som naturen själv, säger han för att beskriva sitt arbete.
”Passage” kallar han sina utomhus-installationer och den titeln signalerar kommunikation och utveckling. Han betraktar sina installationer som en slags passager eller länkar mellan människa och natur. Det är i mötet mellan de båda som hans installationer uppstår.

Tetsunori Kawana

Tetsunori Kawana

Naturmaterial existerar alldeles utmärkt på egen hand. Jag är bara deras uttolkare. Även om jag tycker mycket om bambun som den är, vill jag samtidigt utmana den. Annars vore det inte någon poäng att alls röra den, förklarar han.
Varje plats Kawana kommer till har sina egna förutsättningar – och får sin egen tolkning. Därför var han tidigt i Göteborg för att inspektera platsen för sommarens installation. På Milleniumplatsen, omgivet av livliga Avenyn, Kungsportsbron och Stora Teatern, är hans vision ett stilla svävande moln. Till sitt förfogande har han 400 gröna bamburör, sex meter långa, och med en diameter på tio centimeter. Så luftigt tänker han sig resultatet att det ska släppa igenom solen, som därmed blir ännu en medskapare.

Jag lyssnar alltid till jordens egna hjärtslag och mina verk delar samma puls som naturen själv

Kawana har sin konstnärliga bakgrund i ikebana, det japanska sättet att arrangera blommor, och det påverkar i högsta grad hans sätt att behandla sitt material – ofta bambu. Ikebana tillhör en av de klassiska konstformerna i Japan med rötter i 600-talet och den religiösa seden att sätta blommor vid templens Buddha-staty.  Därifrån har den utvecklats till en självständig konstart. Idag finns ingen religiös kontext men de buddhistiska influenserna märks fortfarande i sättet att lyfta fram den inneboende kraften i allt levande. Ikebana kan översättas med ”att levandegöra blommor”. Den är ett sätt förstå naturens inneboende väsen – utan att kopiera den. Det handlar om att se och gestalta något nytt.

IKEBANA- en konstart i spänningsfältet mellan människa och natur

Ikebana har använts som en andlig disciplin i över tusen år och praktiserades bland annat av shogunernas samurajer och hovmän på 1500- och 1600-talet, som även sökte förfining genom bland annat teceremoni och kalligrafi. Med tiden sipprade ikebana ner i folklagren. Fortfarande är ikebana en central del i kulturen och arrangeras alltjämt i japanska hem. Det finns mängder av olika inriktningar, var och en med sina läromästare och sina regler. En av de mera avantgardistiska och nyskapande är Sogetsu-skolan som grundades så sent som 1926 av Sofu Teshigahara. Kawana har studerat under grundarens son, Hiroshi Teshigahara, som var skolans konstnärlige ledare eller ”Iemoto” 1980-2001, tillika en känd och uppskattad filmregissör, keramiker och kalligraf. Hiroshi Teshigahara introdicerade bambu som konstnärligt medel i ikebana-baserade skulpturer – ett arv som nu Kawana har vidarutvecklat i sina installationer.

Att arrangera ikebana handlar inte bara om blommor. Av tradition används mängder av naturmaterial i alla olika livsstadier:  frökapslar, frukter, torkade eller blommande kvistar, mossa… Att arrangera ikebana innebär inte enbart att se vad en växt är – utan vad den kan bli i mötet med en människa. I Sogetsu-ikebana betonas ofta den gränsöverskridande sidan och där används ikebana närmast som en skulpturform, fast med naturen som förutsättning. Mer om ikebana och Sogetsuskolan finns att läsa på skolans egen hemsida sogetsu.or.jp/e/know/about

I mitt arbete använder jag nyskuren, grön bambu. Jag måste respektera denna bambu, den har ett eget liv och en egen skönhet. För att lyckas måste jag kommunicera med bambun och ge den nytt liv i min gestaltning, ett slags reinkarnation, berättar han.
När Kawana använder sitt material intresserar han sig lika mycket för dess inre egenskaper. I Japan är bambu förknippat med sann styrka, den som är uthållig och inte låter sig knäckas. Det följsamma och uthålliga är sidor som han lyfter fram när han transformerar bamburören. Likafullt är det fortfarande bambu.

BAMBU – med djupa rötter i japansk kultur

Bambu har en central roll i japansk kultur för sitt sätt att kombinera följsamhet med styrka. Enligt ordspråket är den följsamma bambun starkare än trädet som står fast, men knäcks av vinden.  Bambun förknippas med dygder som uthållighet och ödmjukhet. I alla tider har den dessutom använts som byggmaterial, i redskap och mycket annat.  Än idag görs byggnadsställningar av starka bamburör.

Den följsamma men starka bambun gestaltade han till fullo härom året i sin passage ”Culture Current” i Denver, Colorado. Med hjälp av 850 bamburör skapade han där ett slags kulturellt vattenfall av strimlad bambu där väst och österländskt virvlar samman.

Tetsunori Kawana

Denver Botanic Gardens, Denver, Colorado,
Foto Scott Dressel-Martin

Bambu är en av jordens snabbast växande arter. En del sorter kan under gynnsamma förhållanden växa upp emot en meter – per dag. Bambu har en mängd användningsområden. De späda skotten är en vanlig ingrediens i det asiatiska köket och fibrerna används även i textilproduktion för att göra tyg.

Kawana använder oftast sorten Madake (Phyllostachys bambusoides) eller ” Giant Timber Bamboo”, den starkaste sorten som har ett rakt växtsätt och kan bli upp över 20 meter.

Senaste bambuverket var i Moskva 2014 med installationen ”Current”. Arbetet där byggde på växelverkan mellan mjukt och rakt, ljust och mörkt i ett musikaliskt samspel med omgivningen. Och det verkar som han även fortsättningsvis kommer att utforska samma material:
Bambu är ett mycket miljövänligt naturmaterial. Det växer till sin fulla längd och diameter på bara 50 eller 60 dagar. På två år är det ”moget” nog att ingå i mitt arbete. Trä är annorlunda. Det tar många år för ett träd innan det är användbart.
Men hans Passage-installationer är inte skapade för evigheten utan förändras med tiden och återgår efter ungefär ett år till naturens kretslopp. Precis som livet och skönheten är de övergående.

IMG_1587-800x600_mocow

Garden of the Apothecaries, Moskva, Ryssland

Tetsunori Kawana, bambuinstallation

Garden of the Apothecaries, Moskva, Ryssland

Som sjöfartstad har Göteborg alltid varit öppen för nya influenser från omvärlden. Mellan Kawanas installation på Milleniumplatsen går en linje till 1700-talets Ostindiska kompani och alla de lastfartyg som då förde med sig inspirerande nyheter från bortre Asien.  Nu återknyts kontakten. Kawanas japanska verk bidrar till att ge en Göteborgs gröna värld en uppdaterad internationell twist.

The Reincarnation, Tetsunori Kawana

The Reincarnation, Göteborg Tetsunori Kawana 2016

Bilder från uppbyggnationen

Foton Andy Hayball

I samarbete med Göteborg Energi kommer installationen att belysas till och med januari 2017. Det har blivit en vacker plats med fint ljusspel under den lite mörkare tiden av året.

Belyst bambuinstallation

Foto Otto Vilhelmsson