Avenyn/Göta­platsen

Kontakt

Emma Johansson, projektledare och samordnare av utställningsparkerna
031-365 58 22
emma.johansson@ponf.goteborg.se

Hur ni hittar oss

Hållplats: Valand eller Kungsportsavenyn
Hitta hit med Västtrafik

Göteborgs paradgata FÖRVANDLADES TILL ett pärlband av gröna upplevelser

Mellan 4 juni och 7 augusti 2016 pryddes Kungsportsavenyn i Göteborg att prydas av popup-parker. Som ett pärlband bildade de ett stråk upp mot Götaplatsen och Poseidon, som då stod ”i det gröna”.

Kungsportsavenyn, i vardagstal benämnd Avenyn, är Göteborgs paradgata. Den sträcker sig från Kungsportsbron vid Vallgraven till Götaplatsen, i sydostlig riktning. Götaplatsen är Göteborgs kanske mest kända landmärke, med statyn av Poseidon och dess fontän som tronar i mitten.

Temat för utställningen på Götaplatsen och popup-parkerna längs Avenyn var grön stadsutveckling.  För att kunna bygga en tät och grön stad och möta klimatutmaningen behövs en genomtänkt grön stadsplanering. Stadens gröna strukturer bör planeras både utifrån sociala och ekologiska aspekter: de offentliga platserna ska bidra till ett rikt och hälsosamt stadsliv såväl som till ett rikt växt- och djurliv och ekosystemtjänster. Under cirka nio sommarveckor kunde besökare hitta inspiration och nya idéer till detta, mitt i Göteborg, eller bara strosa längst paradgatan och njuta av blommor och växtprakt.

Foto Asbjörn Hanssen

Foto Asbjörn Hanssen

Poseidon tronade i grön mötesplats

Med hjälp av blomsterplanteringar, grönska och sittplatser skapades en tillfällig utställning om grön stadsutveckling skapats kring Poseidon. Temat var ekosystemtjänster – de tjänster och funktioner som naturen ger oss gratis. De hjälper oss att skapa grönare och skönare platser i staden med hjälp av naturen. Platser där människor, växter och djur kan leva och må bra i samspel. Utställningen på Götaplatsen bjöd på såväl grönska som aktiviteter, plats för avkoppling och ätbar inspiration.

Gröna kreationer poppade upp Avenyn

17 popup-parker bjöd på gröna och sköna upplevelser längs Göteborgs paradgata i sommar. Utställarna som skapade popup-parkerna är aktörer som på olika sätt arbetar med grön utveckling och olika former av mötesplatser. De är landskapsarkitekter, andra kommuner och privata aktörer, på såväl lokal och nationell nivå, som internationell nivå. Här fanns njutbar inspiration och handfasta tips för att skapa en grön och hållbar stad, både på individnivå och i ett större sammanhang.

Läs mer  om popup-parkerna.